Equipaments

La nostra vila disposa de diferents equipaments que conformen l'eix cultural, situat al nucli històric. Aquestes instal·lacions acullen diferents activitats i programacions, tant d'iniciativa municipal com ciutadana, i tenen espais que estan a disposició de tothom, tant d'iniciatives públiques com de privades.

Sol·licita un equipament municipal