Escola de música i espai polivalent

11/06/2020

Capella de Sant Sebastià

Situada al carrer del mateix nom, data del 1520 com a capella de l'hospital del poble.

Segons la veu popular, arrel d'una prometença feta per la gent, fou construïda tant la capella com l'hospital per demanar la intercessió de Sant Sebastià que els guardés d'una greu epidèmia que assolava aquestes contrades.

L'any 1732 encara estava en funcionament l'hospital. L'any 1961, la imatge original de Sant Sebastià, que durant la guerra civil es salvà de la destrucció, es traslladà a l'església parroquial. La capella passà a l'Ajuntament, i un cop restaurada s'utilitza per diferents finalitats. (municipal).

Escola de música

A l'Escola Municipal de Música de Maçanet de la Selva trobareu un ambient molt acollidor i familiar i podreu començar a aprendre música des dels 3 anys i fins als 99!

Tenim plans i models d'estudis per a totes les edats i de tot tipus i adequats per a cada alumne/a, a més de moltes activitats en grup; combos de música moderna, grups de llenguatge musical, corals de petits i grans, orquestres i grups instrumentals, etc.

L'Escola s'està consolidant-se com a centre integral i generador de recursos musical que s'estructura en tres ofertes bàsiques: educativa, cultural i de serveis. És en aquesta línia que l'Escola vol créixer i millorar per tal d'aconseguir una cultura institucional oberta i orientada cap al servei, tant per a l'alumnat/famílies i professorat del centre com per a la resta de la comunitat educativa i la ciutadania en general.

Oferta educativa

L'Escola és un centre públic d'ensenyament musical estructurat en ensenyament reglat i no reglat.

Reglat

En els ensenyaments reglats hi ha tres nivells:

Inicial: És la primera presa de contacte de l'alumnat amb la música. Consta de dos cursos i les classes es realitzen al migdia en el mateix centre de primària (CEIP Sant Jordi). Es destina a l'alumnat de 4 a 6 anys.Es treballen elements de ritme, cos-moviment, afinació, audició, oïda, cançons per a infant i principi de notació musical.

Grau Elemental: Consta de sis cursos de 6 a 12 anys. L'últim curs s'anomena Pas de Grau ja que et prepara per a un examen que es pot cursar a qualsevol conservatori de Catalunya per accedir al Grau Professional. En el Grau Elemental, l'alumnat adquireix coneixements sobre tots els aspectes que envolten el fet musical: lectura, afinació, ritme, oïda, audició i teoria així com també la pràctica instrumental individual i en grup.

Grau Professional:
Consta de sis cursos, tot i que és recomanable cursar els dos últims en algun conservatori. De 12 a 18 anys. En el grau professional, l'alumnat adquireix una major solidesa en tots els àmbits musicals: instrument, llenguatge musical, harmonia .. amb el temari de curs regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

No reglat

Els ensenyaments no reglats estan dirigits a l'alumnat que hagi finalitzat el Grau Elemental i no vulgui continuar amb el Professional, o bé per a alumnes que volen seguir un ritme d'aprenentatge individualitzat i particular.

En els ensenyaments no reglats s'inclou l'aula de modern de l'Escola de Música que permet acollir un ventall més ampli d'alumnat.

Els horaris seran a conveniència de l'alumnat i s'incentivarà i promourà la creació de petits grups de cambra, combos o grups de llenguatge musical.

A continuació es detalla la dedicació horària corresponent a cada curs dels ensenyaments reglats i no reglats, així com una taula amb el claustre de professors i les disciplines que imparteixen a l'Escola de Música.

Oferta cultural

L'Escola de Música disposa de diversos escenaris al poble per realitzar els concerts i audicions i ha participat en diversos actes culturals del municipi, tant amb concerts d'alumnes com de professors del centre.

Aquesta tasca cultural, alhora que pedagògica, és fruit de la voluntat d'obrir el centre a tots, i es concreta en:

 • Calendari d'actuacions de l'Escola de Música: audició de Santa Cecília, Audició de Nadal i Fi de Curs, etc.
 • Concerts de professors, ja siguin didàctics o per al públic en general.
 • Jam Sessions organitzades per l'Escola de Música
 • Concerts i col·laboracions amb altres centres i esdeveniments musicals, com "La Mostra" a l'Escola SEK.
 • Participació en l'agenda de concerts del Teatre La Societat de Maçanet . . .
 • Col·laboració permanent amb la JOS (Jove Orquestra de la Selva)

Per tal de motivar la participació de l'alumnat en l'àmbit de concert, l'Escola ha creat aquest any dos formacions de grup:
- Orquestra d'alumnes: Alumnat a partir de 3r de nivell Elemental, que interpreten arranjaments pensats per a la formació, amb la doble finalitat pedagògica i concertística.
- Grup de Percussió: integrat per alumnat de l'escola amb ganes de viure el ritme, amb la finalitat de poder crear una banda "Batukada" que pugui participar tant en concerts sobre escenari com al carrer en moviment (rua)

Amb l'afany de contribuir en les activitats del poble, aquest any l'orquestra i el grup de percussió participaran en la Fira del Roser i la Festa Major.

Espais

L'Escola disposa d'un edifici propi que es localitza al bell mig del centre de la vila, al carrer Sant Sebastià num 8.

L'edifici disposa d'un total de 4 aules i una aula magna a més d'un auditori i una sala de professors,

L'edifici compta, igualment, amb un espai de recepció a la planta baixa que és on està la Secretaria del centre.

Algunes de les activitats de l'EMM se celebren ja fora d'aquest edifici per raons de manca d'espai, com les classes d'Iniciació que es realitzen al CEIP Sant Jordi i els concerts que se celebren al teatre La Societat. Alguns concerts, com el de Santa Cecília, s'han celebrat a la plaça de l'Església sobre un escenari.

Escola de música i espai polivalent


C/ Sant Sebastià, 8
17412
Maçanet de la Selva - Girona Spain

Oferta de serveis

L'estructura organitzativa del centre ha de tenir en compte els serveis no estrictament docents com:

 • Préstec d'instruments
 • Utilització d'espais per a assaig
 • Casal musical
 • Intercanvis escolars
 • Préstec i consulta bibliotecari i fonotecari
 • Secretaria
 • Consergeria

Així mateix, l'Escola acull tota una sèrie d'activitats extra musicals com reunions, cursos, telecentre, que són un servei més per a la ciutadania.


Equipaments culturals