Urbanisme

L‘àrea d‘Urbanisme de l‘Ajuntament de Maçanet de la selva és l‘encarregada de tramitar les llicències d‘obres, de redactar els projectes d‘obres municipals i de vetllar per la seva execució, i d‘inspeccionar les obres existents, tant públiques com privades. Al mateix temps, també s‘encarrega d‘elaborar els estudis i projectes necessaris per a un correcte plantejament urbanístic del municipi, i de posar en marxa totes les accions que se‘n derivin.  

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Documentació que cal aportar per a realitzar obres

Arquitecta:
Marta Soler
Tel: 972 858 005 extensió 2
Horari de visita: Sol·licitar cita prèvia 
msoler@massanetdelaselva.cat

Enginyer Municipal:
Josep Bosch
Tel: 972 858 005 extensió 2
Horari de visita: Sol·licitar cita prèvia 
jbosch@massanetdelaselva.cat