Govern municipal

Anunci del nomenament de representants de la corporació en diferents òrgans col·legiats municipals o supramunicipals:

Organs col·legiats
Representants de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà