Diagnosi i Pla d'actuació de les polítiques vers les persones (2019-2020)

Introducció

Des de l'agost del 2019 fins a l'abril del 2020 es va dur a terme un projecte sobre les polítiques vers les persones, amb l'objectiu de conèixer la situació actual, analitzar-la i fer propostes de millora.

Com es va fer la Diagnosi?

Primer, es va recollir informació amb entrevistes a la ciutadania (entitats, persones rellevants, etc.), treballadors i treballadores de l'Ajuntament i els seus referents polítics, i amb documentació sobre el context de Maçanet (la població, el territori, etc.). Després, aquesta informació es va analitzar identificant punts forts, potencialitats, necessitats i mancances.

Què són les polítiques vers les persones?

"Serveis a les persones" implica molts dels departaments de l'Ajuntament, fent que el projecte hagi aportat una mirada transversal i integradora de tots ells. La "transversalitat" significa un  sistema de treball diferent, integral, en xarxa compartint recursos i projectes, fomentant el treball interdisciplinari i en equip, entre departaments i professionals dins i fora de l'Ajuntament.

Aquest projecte, per a què?

Aquest projecte ha servit de base per a futurs projectes i accions vinculades als serveis a les persones. En concret i el més immedit, ha estat la creació del departament "Participació i Comunitat". A banda, gràcies al projecte, s'han constatat necessitats i aspectes tècnics per a altres departaments com ara Joventut, Comunicació, etc.

Diagnosi i Pla d'actuació (informe)

Diagnosi i Pla d'actuació (presentació)