Gestió de residus i sostenibilitat

El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats humanes del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats, i es basa en el respeecte i la sustentació de l'entorn natural.

La gestió dels residus és el gran repte d'aquest segle; ens afecta a tots i cadascun de nosaltres. Cal que, com a administració, però també com a ciutadania, siguem conscients i prenguem totes aquelles mesures necessàries per a revertir l'impacte que aquest fet representa.