PAES

PAES

El 18 de desembre de 2008 Maçanet de la Selva va aprovar per Junta de Govern Local adherir-se al Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic. Posteriorment, el 28 de febrer del 2012, es va signar el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses. 

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), instrument clau per a la sostenibilitat del municipi de Maçanet de la Selva, va ser aprovat per Ple Municipal definitivament el 03/02/2014. Finalment, el 07/08/2017, s'aprovà l'informe de seguiment del PAES per comprovar el grau de compliment de les accions contemplades en el mateix.

Web del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible