Analítiques i control d’aigua

Analítiques i control d’aigua

Fonts:

L'Ajuntament de Maçanet s'encarrega d'efectuar una vigilància sistemàtica de les fonts naturals del terme municipal de forma periòdica. Mitjançant un laboratori acreditat i autoritzat, s'analitzen els paràmetres físico-químics següents:

Olor 
Sabor
Color
Conductivitat
Nitrits
Amoníac
Clor residual lliure

També s'analitzen els següents paràmetres microbiològics:

Coliforms totals (es troben de forma comú al medi ambient, sobretot al sòl, i generalment no causen problemes)
Escherichia coli (és un subgrup de bactèries coliforms fecals)

Cal esmentar que com l'aigua de les fonts naturals no rep cap tipus de tractament desinfectant (cloració), no se'n pot garantir la seva potabilitat i per això se li atribueix la qualificació d'"aigua sense garantia sanitària". La legislació de referència és el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
Les tres fonts analitzades són la Font de les Closes, la Font d'en Falgueres i la Font del Roure.

Analítiques de les fonts

 

Aigua al nucli de Maçanet, El Molí, Mas Altaba, Montbarbat i Maçanet Residencial Parc:

L’empresa encarregada de la distribució d’aigua a tot el municipi és AGBAR

Per contactar-hi:

Tel. de comunicació d'averies: 900 304 070 (durant tot l'any les 24hores)

Tel. atenció comercial: 934 953 540 (de dilluns a divendres de 8 a 21 h)

Tel. de reclamacions: 900 405 070

Tel. lectures decompatadors:  900 816 101 (de dilluns a divendres de 8 a 21 h)

Web corporativa, soli·licitud de cita prèvia: www.agbarclients.cat 

 

Analítiques de l'aigua del municipi