Entorn: manteniment, neteja i control

El medi ambient és la suma de tot allò físic que es troba a la Terra i que afecta i condiciona especialment a tots els seus habitants, les circumstàncies de vida de les persones o la societat en el seu conjunt. La petjada ecològica que el desenvolupament de les activitats humanes genera en l'entorn és l'evidència més clara que hem de redefinir la relació que hi tenim. És per aquets motiu que, com a administració, però també de manera individual, ha de ser prioritària la cura de l'entorn, la biodiversitat i l'equilibri natural compaginant-ho amb la seguretat i la protecció civil amb respecte al medi.