Analítiques de l'aigua de les fonts

L'Ajuntament de Maçanet s'encarrega d'efectuar una vigilància sistemàtica de les fonts naturals del terme municipal de froma mensual. Mitjançant un laboratori acreditat i autoritzat, s'analitzen els paràmetres físico-químics següents:

  • Olor.
  • Gust.
  • Color.
  • Conductivitat.
  • Nitrats.
  • Amoníac.
  • Clor residual lliure.

També s'analitzen els següents paràmetres microbiològics:

  • Coliforms totals (es troben de forma comuna al medi ambient, sobretot al sòl i generalment no causen problemes).
  • Escherichia coli (és un subgrup de bactèries coliforms fecals).

Cal esmentar que, com que l'aigua de les fonts naturals no rep cap tipus de tractament desinfectant (cloració), no se'n pot garantir la seva potabilitat i, per això, se li atribueix la qualificació d' aigua sense garantia sanitària.

La legislació de referència és el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

Les tres fonts analitzades són la Font de les Closes, la Font d'en Falgueres i la Font del Roure.

Consulta la ubicació de les fonts

Podeu consultar les analítiques mensuals fent clic a la data que us interessi: