Composició del ple

GRUP SOM MAÇANET - CM

 

Sra. Natàlia Figueras Pagès - Alcaldessa

Dades de contacte: alcaldia@massanetdelaselva.cat 

Sra. Anna Fàbregas Güell – Primera tinent d’alcaldia

Dades de contacte: afabregas@massanetdelaselva.cat 

Sr. Eduard Serra García

Dades de contacte: eserra@massanetdelaselva.cat 

Sra. Lídia Campeny Tarrés

Dades de contacte: lcampeny@massanetdelaselva.cat 

Sra. Rosa Casas Sabater

Dades de contacte: rcasas@massanetdelaselva.cat 

Sr. Jordi Munsó Torres

Dades de contacte: jmunso@massanetdelaselva.cat 

Sr. Frederic Wolf Montes

Dades de contacte: fwolf@massanetdelaselva.cat 

Sra. Júlia Barceló Puig

Dades de contacte: jubarcelo@massanetdelaselva.cat 

Sr. Alfonso Díaz Bueno

Dades de contacte: abueno@massanetdelaselva.cat 

Sr. Joaquim Serra Martó

Dades de contacte: qserra@massanetdelaselva.cat 

Sr. Josep Maria Oller Lladó

Dades de contacte: joller@massanetdelaselva.cat 

 

MÉS X MAÇANET - AM

 

Sra. Marta de Egea Hinojosa

Dades de contacte: mdegea@massanetdelaselva.cat 

 

 

PSC - CP

 

Sr. Francisco Javier Gómez Santos

Dades de contacte: jgomez@massanetdelaselva.cat