Equip de govern

ÀREA DE TERRITORI

Natàlia Figueras

Alcaldessa
Regidora de Via pública, Obres i serveis

Xavier Xarbau

1r Tinent d'alcalde
Regidor d'Urbanisme

Marta De Egea

Regidora de Medi ambient

Jordi Adroher

Regidor de Seguretat, Nuclis veïnals i Pagesia

 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Francisco Javier Gómez

2n Tinent d'alcalde
Regidor de Benestar social, Treball, Família i Salut

Toni Imbernon

4t Tinent d'alcalde
Regidor de Joventut

Xavier Xarbau

1r Tinent d'alcalde
Regidor de Cultura, Ciutadania i Participació

Lídia Campeny

Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Cultura Popular

Carles Caimel

Regidor d'esports

Rosa Casas

Regidora d'Educació i Festes


 

ÀREA DE GESTIÓ

Natàlia Figueras

Alcaldessa

Anna Fàbregas

3a Tinent d'alcalde
Regidora d'Hisenda i de Personal

Toni Imbernon

4t Tinent d'alcalde
Regidor de Noves tecnologies i Comunicació