Recollida porta a porta de restes vegetals i poda

24/03/2021

Les restes vegetals NO es poden llençar en els contenidors de rebuig i  cal tenir en compte que en els contenidors d’orgànica només s’hi poden llençar  restes vegetals de petit tamany.

Us recordem que disposeu del servei de recollida porta a porta de RESTES VEGETALS I PODA

Les restes vegetals NO es poden llençar en els contenidors de rebuig i  cal tenir en compte que en els contenidors d’orgànica només s’hi poden llençar  restes vegetals de petit tamany.

El lloc correcte on llençar aquest tipus de residus és a la Deixalleria Municipal o bé a través del servei de recollida porta a porta de trastos vells, voluminosos i restes vegetals. 

Podeu trucar al 615 39 21 46 (Germans Alum) i concertar dia i hora.

Els veïns de Mas Altaba i Montbarbat també disposeu de contenidors específics en els punts de recollida. 

Tenir cura de l’entorn és cosa de tots

més informació

#MaçanetPelMediAmbient

Recollida porta a porta de restes vegetals i poda