Recollida porta a porta voluminosos, trastos i resta vegetal

Recollida porta a porta voluminosos, trastos i resta vegetal

Servei a demanda adreçat a particulars.

Trucar al 615 39 21 46 (Germans Alum) i concertar dia i hora

Cal facilitar les dades personals i el material a recollir

Els mobles, trastos o restes vegetals només es poden treure el dia de recollida acordat, i s’han de deixar ordenats a l’entrada del domicili.

Infraccions: Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i espais oberts sense edificar pot implicar sancions des de 150 €.

Com funciona el porta a porta?