Noves mesures previstes a tot Catalunya en relació a la grip aviària o influença aviària d'altra patogenicitat (IAAP)

25/01/2021

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum a que ho comuniquin a l'Oficina Comarcal.

El passat mes de novembre informàvem sobre la grip aviària o influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP), malaltia vírica que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi i l’aviram en general.

El 7 de desembre, es va notificar el primer focus de grip aviària o Influència Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. D’aleshores ençà, s’han declarat altres tres focus als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, el DARP va publicar la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya; amb la qual s’amplien les mesures previstes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 (que tenen efectes sobre les explotacions avícoles ubicades als municipis inclosos a l’annex II de l’Ordre), a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya.

Aquesta normativa té efectes sobre totes les explotacions avícoles del territori català. A continuació, resumim les mesures de bioseguretat adoptades recentment:

  • Prohibida la cria conjunta d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
  • Prohibida la producció d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres, com teles ocelleres o altres).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus IA).
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • És obligatori notificar immediatament a l'Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d'algun dels següents signes a l'explotació: disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%; disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada; mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada; qualsevol signe clínic o lesió post mortem que pugui ser sospitosa d'influença aviar.
  • Prohibida la presència d'aus corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).
  • Prohibició d'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.

Des del DARP, s’insta a tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral, que comuniquin a l’Oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aquesta activitat i que compleixin els requisits que consten al tríptic que s’annexa a continuació.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

Finalment, cal recordar que l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals regula la tinença d’animals domèstics no considerats de companyia, entre els quals hi ha les aus de corral per autoconsum; el seu establiment i manteniment requereix també autorització municipal. Per a més informació, cliqueu aquest enllaç.

Com a complement, us adjuntem un tríptic informatiu editat pel DARP.

 

Noves mesures previstes a tot Catalunya en relació a la grip aviària o influença aviària d'altra patogenicitat (IAAP)


OFICINA COMARCAL DE LA SELVA C/ del Doctor Robert, 2 baixos A, 17430 Santa Coloma de Farners
17412
Maçanet de la Selva - Girona Spain
Tel. 972 84 06 52 / 972 84 07 03