Mesures de prevenció i contenció del coronavirus 6/02/2021

14/01/2021

Mesures de salut pública per la contenció epidèmica de la COVID-19 al territori de Catalunya

COMUNICAT DISSABTE 6 DE FEBRER, 12:00H

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DEL CORONAVIRUS

Arran de la resolució SLT/275/2021 del 5 de febrer, pel qual s’adopten mesures de salut pública per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva  

COMUNICA

MESURES PER LA CIUTADANIA EN GENERAL: 

A partir de les 00:00h del 8 de febrer resta prohibida la mobilitat fora del perímetre comarcal durant tota la setmana.

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulacó per les vies públiques entre les 22.00h i les 6.00h.

EXCEPCIONS:  

 • Assistència sanitària d’urgència. 
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, a la farmàcia propera. 
 • Desplaçament per anar i tornar a treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa. 
 • Desplaçaments professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials. 
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials. 
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge. 
 • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili de les 4:00h a les 6:00h.
 • Altres causes de força major o altra situació necessitat justificada. 

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL 

Les reunions i trobades familiars i de caràcter social es permeten sempre que no es superi el nombre màxim de sis persones, excepte convivents i sempre  que no se superin les dues bombolles de convivència.  

En reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes, excepte àpats a l’aire lliure en  sortides escolars o activitats socioeducatives. 

No s’inclouen en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils. 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

Els establiments d’hostaleria i restauració poden realitzar atenció al públic fins a les 21:00h amb excepció de l’entrega a domicili fins a les 22:00h. Poden obrir sempre que es realitzi:

 • El consum a la taula (màxim quatre comensals, llevvat que pertanyin al mateix grup de convivència).
 • Es limiti l’aforament interior al 30%.
 • Es garanteixi la distància de seguretat entre taules (2m). 
 • Es garanteixi a les terrasses la distància de 2m.

El servei només es pot dur a terme de les 7:30h a les 10:30h i de les 13:00h a les 16:30h. L’entrega a domicili o recollida dels clients a l’establiment es podran  dur a terme durant tot l’horari d’obertura. 

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ  

Se suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials els dissabtes i diumenges, excepte els establiments comercials dedicats a la venda de  productes essencials (productes higiènics, centres de veterinària, perruqueries, centres d’estètica, concessionaris d’automòbils i els centres de  jardineria), sempre que la seva superfície compleixi amb les mesures establertes. 

L’obertura al públic de dilluns a divendres queda condicionada a que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i que se’n redueixi  un 30% l’aforament permès. 

Se suspèn l’obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.  

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS 

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i  amb un nombre màxim de 500 persones. 

Si aquestes activitats es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure i garantint les mesures de seguretat establertes poden obrir sempre que es respecti el  límit de l’aforament al 30% i fins a 1000 persones. 

TRANSPORT PÚBLIC i BUS URBÀ 

El transport públic manté la seva oferta al 100%. 

ACTIVITATS POPULARS I TRADICIONALS

No hi ha activitats populars previstes.

CULTURA 

La Societat mantindrà les activitats de programació teatral i cultural ordinària limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat. Les activitats extraescolar, esportives i de lleure ubicades a la Societat es podran realitzar sempre que no se superi el percentatge del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats i amb un grup màxim de 6 persones amb mascareta.  

La Biblioteca Municipal romandrà oberta i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat. 

ESPORTS 

El Pavelló Municipal i el Polivalent Municipals poden obrir sempre que no se superi el percentatge del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats i amb un grup màxim de 6 persones amb mascareta (i s'estableixi un control d'accés i es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats itjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Han de romandre tancats els vestidors).

El Camp de Futbol, la Pista Jardí, la Pista del Cementiri, la Zona Esportiva de Residencial Park, la Zona Esportiva de Mas Altaba i la Zona Esportiva  de Montbarbat es mantenen obertes amb les mesures de seguretat i amb aforament limitat al 50%. 

EDUCACIÓ I EXTRAESCOLARS 

Els centres educatius Llar d’Infants, Escola Les Arrels, Escola Sant Jordi i Institut - han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans  d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris.  

Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual. 

L’Escola de Música romandrà oberta i es recuperen les activitats presencials.  

Totes les activitats del Centre Cívic de Can Trinxeria queden suspeses, excepte l’Escola d’Adults que romandrà oberta i es recuperen les activitats presencials.  

ACTIVITATS POPULARS I TRADICIONALS 

No hi ha activitats populars previstes. 

CASAL DE JUBILATS DE MAÇANET I CASAL DE JUBILATS DEL RESIDENCIAL PARK 

Els Casals de Jubilats romandran oberts però les activitats que es realitzen queden suspeses. 

ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  

L’Àrea de Servei a les Persones (Can Felló), l’Arxiu Municipal, les Oficines de Benestar Social, l’Àrea de Seguretat i Via Pública, els Cementiris  Municipals, la Deixalleria Municipal, els Punts d’aportació d’escombraries de Mas Altaba i Montbarbat i l’edifici de l’Ajuntament continua obert amb  els horaris habituals.  

Els parcs i jardins públics, així com les àrees de jocs infantils poden romandre oberts seguint les pautes establertes fins les 20:00H. 

SANCIONS 

Les sancions d’incompliments de les normes de restricció de la mobilitat seran d’un mínim de 300€ i poden arribar als 6.000€.

 

Mesures de prevenció i contenció del coronavirus 6/02/2021