Les xeringues, agulles i punxants, ara, a la Deixalleria municipal

15/09/2022

La deixalleria ja disposa d'un contenidor específic per a residus d'agulles i objectes punxants

La deixalleria municipal ja disposa d'un contenidor específic per a la recollida de xeringues, agulles, llancetes i punxants originats en qualsevol tractament domiciliari.

Els residus d'agulles i objectes punxants de procedència domèstica són aquells generats als domicilis particulars a conseqüència de tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada (ex. diabètics). Atès el risc que comporten per la salut requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió d'aquests.

A casa cal dipositar els objectes punxants, a ser possible protegits amb el seu tap o caputxó, en un recipient prou rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l'acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d'aigua, refresc, detergent...). Un cop ple, es pot portar a la deixalleria, on hi ha un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. Aquests residus seran recollits i gestionats per una empresa autoritzada per la seva gestió.

Cal recordar que anar a la deixalleria té premi! La taxa d'escombraries està bonificada en funció de les visites a la deixalleria: de 2 a 5 vegades l'any, un 5%; de 6 a 10 vegades, un 10%; i més de 10 vegades, un 15%.

Anar a la deixalleria té premi!

Les xeringues, agulles i punxants, ara, a la Deixalleria municipal