Normatives i documents d'ordenació

  • Text refós de les normatives i modificacions posteriors (en preparació).
  • Catàleg de masies (en preparació).
  • Trama urbana consolidada (pendent d'aprovació).
  • Ordenances urbanístiques (en preparació).
  • Mapes de capacitat acústica