Recollida convencional

Recollida convencional

És la recollida ordinària dels residus domiciliaris i assimilables dipositats en els contenidors de la via pública. A Maçanet hi ha el model de recollida de 5 fraccions, mitjançant càrrega posterior en el cas de rebuig i orgànica, i càrrega superior en la resta de fraccions de recollida selectiva (paper i cartró, envasos lleugers i vidre).

Horaris de recollida:

-          Rebuig:
o   Nucli urbà, el Molí i Pol. Ind. Can Roure: Recollida diària, inclòs festius. Inici a les 5 h.
o   Mas Altaba i Montbarbat: Recollida diària, inclòs festius.
o   Maçanet Residencial Park: Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. Inici a les 9 h.

-          Matèria orgànica: Dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. Inici a les 11:30 h.

-          Paper i cartró: Dilluns, dimecres i divendres. Inici a les 5 h.

-          Envasos lleugers: Dimarts, dijous i dissabte. Inici a les 5 h.

-          Vidre: Dimecres. Inici a les 10 h.

 A Maçanet hi ha 140 punts de recollida d’escombraries, entre els quals es reparteixen 235 contenidors de rebuig, 94 contenidors d’orgànica, 35 contenidors de paper i cartró, 35 contenidors d’envasos lleugers i 35 contenidors de vidre.

Infraccions: Fer un mal ús dels contenidors pot implicar sancions des de 300 €