Punts d’aportació de Mas Altaba i Montbarbat

Punts d’aportació de Mas Altaba i Montbarbat

Espais d’ús exclusiu per a residents a cada urbanització.
Per utilitzar els contenidors de gran capacitat (voluminosos i restes vegetals) amb vehicle particular caldrà accedir-hi en els horaris d’obertura. Per utilitzar la resta de contenidors de recollida domiciliària ordinària sempre es pot accedir peatonalment.

Horari d’atenció al públic Mas Altaba
Matins de dimarts, dijous, dissabte i diumenge, de 10 a 13:15 h.
Tardes de dimecres i divendres, de 16 a 19:15 h.
Dilluns i festius, tancat

Horari d’atenció al públic de Montbarbat
Matins de dimecres, divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 13:15 h.
Tardes de dimarts i dijous de 16 a 19:15 h.
Dilluns i festius, tancat

Residus admesos: Restes vegetals, trastos vells i voluminosos, olis vegetals, rebuig domèstic, envasos lleugers, ampolles i pots de vidre, matèria orgànica, paper i cartró.

Residus no admesos: Residus especials i/o perillosos, residus industrials, runa i residus de la construcció, pneumàtics, matalassos, residus amb amiant i qualsevol que no es trobi a la llista d’admesos.

Per a més informació sobre les condicions d'ús de la deixalleria i les quantitats màximes admeses, podeu consultar el Reglament regulador de la gestió de la deixalleria municipal i punts d'aportaci´de residus de Maçanet de la Selva.