Altres serveis de recollida: Minideixalleria, roba, piles i medicaments

Altres serveis de recollida: Minideixalleria, roba, piles i medicaments

Minideixalleria:
Situada al Passeig Sant Llorenç, a davant del C.A.P. S’hi poden portar residus especials de petit format: Piles, bombetes, cartutxs de tinta, CDs i DVDs

Recollida de Piles:
Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores, etc. Contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Per evitar que acabin en abocadors, es poden portar a la deixalleria, a la minideixalleria,  a diferents edificis públics (Ajuntament, Biblioteca, Can Trincheria, Can Falló, CAP,...)  o bé a diferents comerços (ferreteries i supermercats).

Recollida de roba usada:
Maçanet disposa d’un conveni amb HUMANA – Fundació Pueblo para el Pueblo per a la recollida selectiva de tèxtil (roba i calçat usat) i així fomentar la sensibilització envers el reciclatge, la cooperació internacional i el suport social.
Els contenidors estan ubicats a la deixalleria municipal, al C/ Pirineus i a l’aparcament del Camp d’en Cinto (darrera el C.A.P.).
Més informació: www.humana-spain.org

Altres possibilitats per a la roba usada:
Rober de Càritas a Maçanet: Pl. Esglèsia, 18 – Rectoria. Dilluns i dimecres de 10 a 12 h. Tel. 972 85 80 15
Roba Amiga: Aquesta cooperativa té convenis privats amb 2 supermercats de Maçanet, i disposa de contenidors dins els aparcaments del BONPREU i el NOVAVENDA.

Recollida de Medicaments: 
Els residus de medicaments de procedència domèstica són aquells medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen als domicilis de particulars.
Els medicaments no són un residu qualsevol sinó que donades les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió.
Aquests residus s’han de dur a les farmàcies, que ho gestionen a través d’un sistema integrat de gestió o recollida (SIGRE).