Els centres educatius de Maçanet ofereixen suport emocional per aconseguir l’èxit educatiu

12/04/2022

El projecte MERAKI té en compte sessions grupals i individualitzades enfocades en l’acompanyament i la gestió conductual i emocional dels alumnes

Les escoles de Maçanet de la Selva implementen accions del projecte MERAKI, que vetlla per l’èxit educatiu a través de l’acompanyament i el suport emocional tant a l’Institut de Maçanet com a les escoles de primària.

Aquest projecte té com a objectiu immediat la millora del clima de les aules i reduir el malestar psicoemocional de l’alumnat que ho necessiti. A llarg termini, la implementació d’aquest projecte aconseguirà consolidar el clima de treball positiu als centres educatius i implicar a les famílies per millorar el vincle família-escola-comunitat.

Pel que fa als alumnes amb problemes d’autoregulació de la conducta de l’Institut, se segueix l’acompanyament per prevenir situacions conflictives i expulsions de l’aula, promocionant l’autoconeixement i l’apoderament i el benestar personal de l’alumnat. Per fer-ho, es treballa en grups de competències relacionades amb la gestió emocional, com l’autocontrol, la capacitat reflexiva, la introspecció, etc.

Aquest projecte també té en copte l’atenció individual de cada infant amb problemàtiques acadèmiques tant de l’Institut com de primària. S’acompanya i es recolza a l’infant en situacions de malestar emocional degudes a diverses causes familiars o bé personals. S’aborda amb sessions individuals de suport en un espai segur i de confiança on poden expressar, comprendre i aprendre el seu dolor.

I des de les primeres etapes educatives, el projecte MERAKI estableix l’educació emocional a les aules de primària amb sessions dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge d’habilitats emocionals. “És fonamental que des de ben petits els nens i les nenes aprenguin a parlar sobre les seves emocions, així se’ls farà més fàcil saber-les gestionar. Per evitar problemàtiques greus en un futur, cal una educació emocional de qualitat des de les primeres etapes educatives”, explica la regidora d’Educació, Rosa Casas.

El projecte MERAKI forma part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Maçanet de la Selva, en què es plantegen tots els projectes, activitats i tasques educatives que es duen a terme des de la regidoria d’Educació.

Els centres educatius de Maçanet ofereixen suport emocional per aconseguir l’èxit educatiu