El departament d’Educació de la Generalitat continua dotant a l’Ajuntament la subvenció del Pla de millora d’oportunitats educatives

20/10/2021

Aquest pla té per objectiu lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic de les escoles i instituts amb nivell de complexitat, dins el Pla Educatiu d'Entorn de Maçanet de la Selva

Aquest pla té per objectiu lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic de les escoles i instituts amb nivell de complexitat, dins el Pla Educatiu d'Entorn

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya continua dotant a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva la subvenció del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE). Aquest pla té la finalitat de lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, centrant l’atenció als centres educatius amb més complexitat i participació dels ens locals, dins el Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva. 

Segons la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, Rosa Casas: “gràcies a aquesta subvenció es pot seguir oferint els serveis essencials en l’àmbit educatiu en unes escoles considerades complexes”.

En total, l’Ajuntament ha rebut per aquest curs 2021-22, 93.007€, que s’assignen als següents punts:

  • Tallers de suport i acompanyament educatiu adreçats a alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, en horari extraescolar i en període de vacances; 15.000€.
  • Cofinançar la figura  d'una coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn a jornada completa, amb la finalitat d'impulsar-ne el lideratge i millorar la coordinació dels diferents agents i les actuacions; 30.000€
  • Elaboració, implementació i dinamització del pla d'absentisme escolar; 15.000€
  • Cofinançar, amb l'Ajuntament, la figura tècnica d'orientadora a jornada completa, per a la creació i dinamització del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) que orienti i acompanyi al llarg de procés educatiu a l'alumnat i a les famílies; 30.000€
  • Facilitar l'accés  de tot  l'alumnat a l'oferta d'accions educatives més enllà de l'horari lectiu i durant els períodes de vacances; 3.007€.

L’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva treballa amb un Pla Educatiu d’Entorn (PEE), en què es plantegen tots els projectes, activitats i tasques educatives que es duen a terme des de la regidoria. La meitat del pressupost del PEE és finançada amb el suport del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, i l'altra, a través dels pressupostos aprovats anualment a l'Ajuntament. 

El Pla Eduactiu d'Entorn treballa per totes les etapes educatives dels infants de Maçanet de la Selva, des de la Llar d'Infants, Escola Primària, Institut i joves fins a 20 anys. Compta amb una Comissió Operativa formada per tots els agents educatius del municipi, l’assessora LIC, la tècnica de l’EAP i la Inspectora de zona. També té amb diverses comissions participatives i grups de treball en els quals es tracten temàtiques específiques, com són la Comissió d’Impuls a la Lectura, al Servei Comunitari i Suport de l’Estudi. 

Podeu consultar el desglossament de projectes, activitats i accions del Pla Educatiu d'Entorn, a la següent taula gràfica.

Actuacions-PEE-i-PMOE-21-2220211020.pdf

El departament d’Educació de la Generalitat continua dotant a l’Ajuntament la subvenció del Pla de millora d’oportunitats educatives