Comunicació de parcel·la en males condicions

Per a realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF  "Comunicació de parcel·la en males condicions" i l'adjunteu en una instància genèrica, tal com s'indica a l'inici d'aquesta pàgina.

Organisme competent / Responsable

 Ajuntament

Àrea que tramita

 Medi ambient

Classificació temàtica

 Prevenció d’incendis / disciplina urbanística

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial

Període de l'any en què es pot demanar

 Es pot presentar en qualsevol moment

 Normativa

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de  la Llei  d’urbanisme de Catalunya

Decret 64/2014, que aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat urbanística

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Ordenança municipal del civisme i la convivència

 

 Altra informació d'interès

(pdf) Condicions en que cal mantenir les parcel·les