Ban i decret sobre l'estat de l'aigua a Residencial Park

Ha arribat a l’Ajuntament l’Informe del Departament de la Generalitat de Catalunya del Departament de Salut Pública, el qual ens ha traslladat que:

Ha sol.licitat a l’Empresa encarregada del Subministrament de l’Aigua a MRP, que comuniqui als usuaris l’estat de l’aigua i que de forma urgent solucioni el problema.

Ha sol.licitat a l’Ajuntament, que comuniqui als usuaris de l’estat de l’Aigua de MRP en el cas que l’Empresa no ho traslladi, motiu pel qual l’Ajuntament emet aquest BAN, on indica:

L’aigua que actualment es subministra a Residencial Park és NO APTA pel CONSUM HUMÀ.
Posem a disposició dels veïns i veïnes el servei de CUBA. El Dissabte de les 10h a les 13h i el
diumenge de les 10h a les 13h. Amb la possibilitat d’ampliar-ho, en base a les necessitats.

Alhora:

L’Ajuntament hem emès un Decret per traslladar a l’Empresa i a la Propietària la necessitat de solucionar urgentment l’estat de l’aigua, per tal que el servei bàsic estigui garantit.
L’Ajuntament continua treballant amb els Serveis Jurídics, la Municipalització del Servei de l’Aigua i amb les actuacions paral.leles per poder gestionar i garantir un servei adequat als ciutadans.

És una de les prioritats.
Hi estem treballant. I entre tots, ho assolirem.