Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són l’eina que determina la recaptació de l’Ajuntament.

Consulteu el nou document aquí:

Ordenances fiscals 2022