Acord entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i els propietaris de Puigtió per recepcionar el polígon

20/04/2022

El projecte per acabar les obres necessàries per poder recepcionar-lo, que oscil·la a 1 milió d’euros, recau sobre els propietaris

Els propietaris el polígon de Puigtió signen l’acord amb l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per recepcionar el polígon. A partir d’aquest acord, s’iniciaran els tràmits administratius i urbanístics per encarregar el projecte de les obres necessàries per dotar el polígon de tots els serveis urbanístics. Aquest projecte, que oscil·la a 1 milió d’euros, anirà a càrrec dels propietaris i promotors del polígon.

L’acte de signatura del conveni ha tingut lloc aquest matí, dimecres 20 d’abril, a les 13 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Després d’un any amb negociacions entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, el promotor i els propietaris del polígon de Puigtió, s’ha arribat a un ampli consens de recepcionar un dels polígons més importants del municipi.

Segons l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras: “Amb la voluntat de tots els propietaris i la signatura d’aquest acord amb l’Ajuntament, solucionem definitivament un assumpte que fa anys que està pendent de resoldre”.

Amb la signatura d’aquest conveni, els propietaris i promotor es comprometen a completar les obres d’urbanització i les cessions pendents per tal que l’Ajuntament pugui recepcionar el polígon amb tots els serveis i condicions que marca la llei. A partir d’aquí, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva s’encarregarà la redacció del projecte de les obres a executar. També s’encarregarà de tramitar la reparcel·lació urbanística necessària per girar les quotes i les modificacions del POUM per finalitzar les cessions pendents.

Serà a partir de l’any 2023, i coincidint amb l’execució de les obres, quan l’Ajuntament girarà les quotes d’urbanització als propietaris del polígon, de manera que l’empresa executora vegi les corresponents certificacions.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva treballarà per incloure el polígon de Puigtió dins el servei municipal d’aigua, ja que actualment està exclòs.

El polígon de Puigtió es va construir als anys 70. Des del principi ha sigut un factor molt important en la promoció econòmica del poble, el qual acull una trentena d’empreses que generen més d’un miler de llocs de treball.

Acord entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i els propietaris de Puigtió per recepcionar el polígon