Volant d'empadronament històric

Empleneu la sol·licitud

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l'haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals, exhibint el seu D.N.I. o altre d'identificació).

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.