Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Empleneu la sol·licitud

Document emès per l'ens local que informa de l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals o històriques que consten al Padró Municipal d'Habitants.

TAXA: 
Volant: Gratuït
Certificat: 3€
Certificat històric: 15€