Traslladem les instal·laciona per l'estada puntual de gossos perdut

11/05/2021

Hem traslladat les instal•lacions on fins ara es portaven els gossos que es trobaven a la via pública.

Hem traslladat les instal•lacions on fins ara es portaven els gossos que es trobaven a la via pública. Com a Ajuntament es va  considerar que calia habilitar  un espai més adequat - fins ara es trobava a la deixalleria- per aquells animals que desafortunadament arriben a aquestes instal•lacions. Es tracta d'un lloc de trànsit, ja que  l'Ajuntament té delegada la tasca de recollida, servei d'estada, manteniment i adopció al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS).

Estem treballant per la conscienciació de la ciutadania i el compliment de l'Ordenança  Municipal en matèria de tinença responsble. És important incidir en què està totalment prohibit abandonar animals, que circulin lliures i sols per la via pública, així com no prendre les mesures necessàries per evitar-ne la fugida. A més, els animals han d'estar xipats i censats,  i en cas de pèrdua cal comunicar-ho a la Policia Local dins d'un període de 48h.

Tenir cura de l'entorn és cosa de tots.

Traslladem les instal·laciona per l'estada puntual de gossos perdut