Subvenció de la Diputació de Girona pel "Projecte d'intervenció en matèria d'habitatge a Maçanet de la Selva"

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data de 19 d'abril de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva 9.653,99€ (75%) per dur a terme l'actuació titulada "Projecte d'intervenció en matèria d'habitatge a Maçanet de la Selva" dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. 

Subvenció de la Diputació de Girona pel