Subvenció de la Diputació de Girona per per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, per a dur a terme el projecte d’intermediació en matèria d’habitatge

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2023, va atorgar a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 10.000 € (59,09% del presupost), dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, per a dur a terme el projecte d’intermediació en matèria d’habitatge.

 
Subvenció de la Diputació de Girona per per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, per a dur a terme el projecte d’intermediació en matèria d’habitatge