Subvenció de la Diputació de Girona per l’edició del llibre “Onomàstica de Maçanet de la Selva”

La Diputació de Girona, mitjançant resolució de data 5 de juliol de 2023, ha atorgat a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció nominativa i exclosa de concurrència pública per import de 12.500 € (expedient 2023/6196), per l’edició del llibre “Onomàstica de Maçanet de la Selva”.

 

 

Subvenció de la Diputació de Girona per l’edició del llibre “Onomàstica de Maçanet de la Selva”