Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de l’activitat fisicoesportiva

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 2.921,50 euros per dur a terme el programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva (suprograma A1) (Exp núm. 2023/2994).

 
Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de l’activitat fisicoesportiva