Subvenció de la Diputació de Girona corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2023

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió de 18 d'abril de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva la subvenció relativa al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l'any 2023, per a les actuacions següents:
 
1. Despeses culturals: 21.987,15 €
2. Actuacions en camins municipals: 1.300 €
3. Despeses per a l'accés a noves tecnologies: 3.345,54€
4. Despeses corrents (enllumenat): 124.593,85€
Total subvencionat: 151.226,54 €
Subvenció de la Diputació de Girona corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2023