Subvenció de la Diputació de Girona corresponent a la campanya "Del pla a l'acció"

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió de 2 d'agost de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva la subvenció de la campanya "Del pla a l'acció 2022-23" en les diferents línies per a les actuacions següents:
 
  • Línia 1: Gestió del servei de comptabilitat energètica al municipi: 2.340,00 euros (Exp. 2022/5402)
  • Línia 3: Millora d'envolvent tèrmic d'una part de l'edifici de l'escola Sant Jordi: 15.000,00 euros (Exp. 2022/5404)
  • Línia 5: Instal·lació fotovoltaica per autoconsum d'energia elèctrica a l'edifici de la Biblioteca: 9.000,00 euros (Exp. 2022/2762)
Subvenció de la Diputació de Girona corresponent a la campanya