Projecte d'acompanyament sòcio-emocional

El Consell Rector de DIPSALUT, en la sessió ordinària número 2022/06, va atorgar a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 9.131,50 € (60,88%) per a la realització del projecte d'acompanyament sòcio-emocional, dins la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments de la demarcació de Girona (Pm07) per l'any 2022. 
 
Projecte d'acompanyament sòcio-emocional