Substitució de la coberta de l'Escola Sant Jordi

18/06/2024

Les obres començaran el pròxim 25 de juny i està previst que finalitzin a finals de juliol

El Departament d’Educació realitzarà la substitució de la coberta de l’escola Sant Jordi, es canviarà la coberta actual, pel seu mal estat i la presència d’amiant, per una de nova. Aquestes s’iniciaran el dimarts 25 de juny i es preveu que finalitzin a finals de juliol.

D’acord amb el Real Decret 396/2006, de 31 de març, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut d’aquesta obra, el director de l’obra, el coordinador de seguretat i salut de l’obra, i els equips tècnics de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, es conclou que NO HI HA CAP RISC per a les persones que utilitzen els equipaments pròxims a l’Escola Sant Jordi durant la retirada de la coberta.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva, ha decidit que els dies 25, 26, 27 i 28 de juny, dies que es retirarà la coberta, es prenguin les següents mesures:

  • CARRER DE LES ESCOLES: es prohibeix la circulació de persones davant l’escola.
  • ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL: funcionarà amb normalitat i es coordinarà per tal que totes les activitats siguin a l’interior.
  • PISTA POLIVALENT: funcionarà amb normalitat i caldrà que les portes estiguin tancades.
  • RESTA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS: funcionaran amb normalitat.

Aquestes mesures han estat decidides com a mesures extres de prevenció i se segurian les decisions que dictaminin el director i el coordinador de seguretat i salut de l’obra.

Per a qualsevol informació, proposta o suggeriment podeu trucar a l'Ajuntament 972 85 80 05, o bé enviar un correu electrònic a info@massanetdelaselva.cat.

Substitució de la coberta de l'Escola Sant Jordi