Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona

25/10/2021

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per al funcionament de l'Escola de Música municipal, dins la convocatòria "en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, del curs escolar 2020-2021".

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona