Què vol dir...?

Què vol dir...?

...participació ciutadana?

La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d'apoderar-les. Juntament amb la transparència i l'obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre la ciutadania i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l'Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d'importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió de la ciutadania mateixa, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el fovern obert serveixen per a una millor governança.

Font

 

...desenvolupament comunitari?

Qualsevol cosa que vingui de "la comunitat" o es faci amb "la comunitat" és ja acció comunitària? Què entenem per comunitat? I perquè hi ha noms diferents com "programes de salut comunitària", "acció comunitària des dels serveis socials", "plans comunitaris de barri"...?

Fem-ne unes reflexions per entendre'n el sentit i les finalitats:

  • L'objecte de l'acció comunitària són les relacions socials. Fer acció comunitària és treballar les relacions entre les persones (individualment o de manera organitzada) que es troben en un àmbit determinat (un barri, una escala de veïns i veïnes...).
  • Es treballen les relacions amb una voluntat transformadora, es vol aconseguir alguna cosa, com per exemple, aconseguir que la gent tingui més capacitat d'acció des de la seva pròpia autonomia, o que aprengui a col·laborar i a resoldre els conflictes.
  • El mètode de l'acció comunitària serà la manera concreta en què s'intervé sobre les relacions socials que es donen en un àmbit o situació.

Font