Procés participatiu de la Pista Jardí

Procès participatiu de la Pista Jardí

Què és un procés participatiu?

Un procés participatiu són activitats tals com debats, enquestes o trobades que s’organitzen per conèixer l’opinió de la ciutadania amb l’objectiu de definir i prendre una decisió sobre un tema específic, en aquest cas, la Pista Jardí.

Què és la Pista Jardí?

Situada a l’Avinguda Catalunya, al costat de Can Felló, aquest edifici neix a finals dels anys 40. El 10 d’octubre de 1948 a la reunió general extraordinària dels socis de la Societat es va decidir entusiastament la compra dels terrenys i la construcció d’un espai que s’havia d’utilitzar com a pista, espai esportiu i jardí. El febrer del 1949 es va acordar la redacció del projecte per part de l’arquitecte municipal Comas amb un cost final de 131.264,20 pessetes. El 10 d’agost del mateix any es va poder inaugurar el que avui coneixem com a Pista Jardí. Des de llavors ha estat el punt de trobada esportiu, ha vist néixer entitats com el SHUM, els concerts i balls de festa major i tota mena de celebracions.  

Inicialment la Pista Jardí només eren els arcs que la fan característica i les grades amb baranes de fusta.  Els anys 50 es va tancar la pista amb un mur exterior i es va fer el canvi de baranes de fusta per unes de ferro. Els anys 70 es va incorporar l’escenari que va comportar la modificació dels arcs, i també un petit voladís sobre l’escenari.  En els anys 80 es va canviar la gelosia de l’interior dels arcs, originalment de ceràmica vermella per una de formigó prefabricat. L’any 1993 es va executar una gran obra de remodelació i es va canviar completament el paviment, les teules, les granes i les gelosies i es va incorporar unes grans portes metàl·liques a l’entrada principal de la pista. Entre els anys 2000 i 2004 es va realitzar una millor del seu entorn més immediat, per una banda es varen ampliar les dues sales que hi havia a banda i banda de l’escenari. I per últim es va dur a terme la renovació de l’entorn amb incorporació d’arbres i vegetació a l’entorn. I en aquesta època també es construeixen els lavabos i bar que hi ha al costat d’aquest espai.  Del 2006 al 2009 es va realitzar una reducció dels arbres, es va millora l’accessibilitat i per últim l’any 2009 s’incorpora una estructura metàl·lica perimetral que fa de suport d’una coberta. L’any 2020 l’Ajuntament decideix la protecció dels arcs amb la figura de protecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

La Pista Jardí ha esdevingut, sense voler-ho, en un equipament municipal de múltiples activitats i celebracions.

Per què es fa un procés participatiu de la Pista Jardí?

Aquest procés participatiu té la voluntat de recollir les opinions ciutadanes abans de definir de forma específica el projecte de millora, amb l’objectiu de complementar i enriquir el futur projecte.

Què decidim en aquest procés participatiu?

Aquest procés participatiu té la voluntat de recollir les opinions amb tres grans àmbits:

·         Com conservar l’essència i el valor històric i patrimonial de la Pista Jardí.

·         Com facilitar els usos actuals i la polivalència.

·         Com integrar la Pista Jardí en el seu entorn immediat.

Què no es pot decidir en aquest procés participatiu?

La voluntat del procés és decidir sobre tot allò que és o pot ser la Pista Jardí excepte les arcades que estan protegides com a BCIL.

Com es farà aquest procés participatiu?

El procés participatiu de la Pista Jardí es divideix en dues etapes.

La primera es realitzarà una recollida d’opinions mitjançant una enquesta virtual.

Les persones que vulguin respondre l’enquesta i no tinguin mitjans per fer-ho podran realitzar-ho en un dels següents punts:

La segona es farà mitjançant la recollida d’opinions mitjançant trobades presencials. Aquesta trobada caldrà estar inscrit i tindrà una durada d’un matí.

Paral·lelament a aquest procés obert es duran a terme diferents trobades amb experts i tècnics d’àmbits concrets per abordar temes específics.

De què servirà tot aquest procés participatiu?

Es finalitzarà aquest procés participatiu amb un document que recollirà les opinions majoritàries de la Pista Jardí i que s’hauran de tenir en consideració per quan es redacti el projecte de millora de la Pista Jardí.

 

Consulta els resultats extrets del procés participatiu!

Resultats Sessió Històrics

Resultats Jornada Participativa

Memòria de l'enquesta