Pla Educatiu d'Entorn (PEE)

Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col•laboració d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 

L'element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal o la informal. 

La interacció comunitària de tots els agents educatius, socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure és necessària per aconseguir una mateixa direcció entre la dinàmica escolar i l’extraescolar, entre un temps escolar organitzat i tutoritzat i un temps personal.

El municipi de Maçanet de la Selva compta amb un Pla Educatiu d’Entorn que ha esdevingut el paraigües sota el qual es plantegen tots els projectes, activitats i tasques educatives que es duen a terme des de la regidoria. Compta amb una Comissió Operativa formada per tots els agents educatius del municipi, l’assessora LIC, la tècnica de l’EAP i la Inspectora de zona. Així mateix, també compta amb diverses comissions participatives i grups de treball en els quals es tracten temàtiques específiques