Llar d'Infants "El Bressol"

La llar d'infants "El Bressol" és un centre educatiu reglat municipal, enfocat a infants de 16 setmanes a 3 anys. 

 

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D'INFANTS CURS 2024/2025 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024. En cas que no hi hagi reclamacions ni s’hagi de fer ús de barem de desempat la llista passarà a ser definitiva.

Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.

Sorteig de número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 17 de juny de 2024.

Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos. Aquest tràmit comportarà l’abonament i/o liquidació de l’import associat i regulat a l’ordenança reguladora del preu públic del servei de la Llar d’Infants. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes degudament justificades

 

Per a consultes sobre el procés de preinscripció, poseu-vos en contacte amb l'Anna Rovira: arovira@massanetdelaselva.cat / 636 65 35 14

Dades de contacte Llar d'infants "El Bressol"
carrer de les Escoles, 21
Telf: 972 85 88 49 - 689 80 38 59 
Correu elctrònic: b7005686@xtec.cat 
Directora: Dolors Deulofeu