Llar d'Infants "El Bressol"

La llar d'infants "El Bressol" és un centre educatiu reglat municipal, enfocat a infants de 16 setmanes a 3 anys. 

Consulteu les llistes d'admesos 

 

TRÀMIT DE MATRICULACIÓ DE PLAÇA A LA LLAR D'INFANTS CURS 2023/2024 (16-22 de juny)

Adjuntar en una instància genèrica els documents següents:

Autorització de recollida

Autorització de sortides

Carta de compromís educatiu

Consentiment grup de missatgeria

Tractament de dades personals

Ordre de domicilació bancària

Instància genèrica

 

Dades de contacte Llar d'infants "El Bressol"
carrer de les Escoles, 21
Telf: 972 85 88 49 - 689 80 38 59 
Correu elctrònic: b7005686@xtec.cat 
Directora: Dolors Deulofeu