Escola de Música

L'Escola de Música municipal de Maçanet de la Selva ofereix ensenyament musical a partir dels 3 anys, regal i no reglat. 

Inicial: És la primera presa de contacte de l'alumnat amb la música. Consta de dos cursos i les classes es realitzen al migdia en el mateix centre de primària (CEIP Sant Jordi). Es destina a l'alumnat de 4 a 6 anys.Es treballen elements de ritme, cos-moviment, afinació, audició, oïda, cançons per a infant i principi de notació musical.

Grau Elemental: Consta de sis cursos de 6 a 12 anys. L'últim curs s'anomena Pas de Grau ja que et prepara per a un examen que es pot cursar a qualsevol conservatori de Catalunya per accedir al Grau Professional. En el Grau Elemental, l'alumnat adquireix coneixements sobre tots els aspectes que envolten el fet musical: lectura, afinació, ritme, oïda, audició i teoria així com també la pràctica instrumental individual i en grup.

Grau Professional: Consta de sis cursos, tot i que és recomanable cursar els dos últims en algun conservatori. De 12 a 18 anys. En el grau professional, l'alumnat adquireix una major solidesa en tots els àmbits musicals: instrument, llenguatge musical, harmonia .. amb el temari de curs regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

No reglat

Els ensenyaments no reglats estan dirigits a l'alumnat que hagi finalitzat el Grau Elemental i no vulgui continuar amb el Professional, o bé per a alumnes que volen seguir un ritme d'aprenentatge individualitzat i particular. En els ensenyaments no reglats s'inclou l'aula de modern de l'Escola de Música que permet acollir un ventall més ampli d'alumnat.

PREINSCRIPCIÓ A L'ESCOLA DE MÚSICA CURS 2024/2025 

Període de presentació de sol·licituds d’inscripció de nou alumnat: del 10 de maig al 19 de juny de 2024.

Aquest es farà d’acord amb les places disponibles al centre pel curs escolar 2024-2025 i es formalitzarà en el període indicat mitjançant l’imprès específic disponible per aquest tràmit. La presentació de sol·licituds de plaça es formalitzaran mitjançant una instància tipus de l’Ajuntament on caldrà adjuntar tota la documentació requerida en el procés.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA DEL 10 DE MAIG AL 19 DE JUNY

 

Annex Autoritzacions

Cal adjuntar "Butlleta de preinscripció" i "Annex d'autoritzacions" en una instància genèrica -> Instància genèrica

  1. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció i aprovació de la concessió de plaça al centre pel curs escolar 2024-2025: a partir del 10 de juliol de 2024.

D’acord amb les sol·licituds gestionades, si s’escau, la llista també resoldrà les corresponents llistes d’espera per especialitat i/o instrument, així com les places vacants disponibles.

  1. Període de matrícula: de l’11 al 31 de juliol de 2024, ambdós inclosos. Aquest tràmit comportarà l’abonament i/o liquidació de l’import associat i regulat per l’ordenança reguladora del preu públic del servei i la presentació de la documentació exigida:

*Ordre de domiciliació bancària o SEPA.

*Autorització de recollida del menor. Permís amb identificació de les persones autoritzades.

*Protecció de dades personals i drets d’imatge de l’alumne/a.

*Consentiment per formar part del grup de missatgeria instantània o altres sistemes de comunicació del centre.

 Les persones que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes sobrevingudes i degudament justificades. 

 

 

Contacte

Escola de Música (carrer de Sant Sebastià, 6)

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Tel. 972 16 51 20