Escola de Música

L'Escola de Música municipal de Maçanet de la Selva ofereix ensenyament musical a partir dels 3 anys, regal i no reglat. 

Inicial: És la primera presa de contacte de l'alumnat amb la música. Consta de dos cursos i les classes es realitzen al migdia en el mateix centre de primària (CEIP Sant Jordi). Es destina a l'alumnat de 4 a 6 anys.Es treballen elements de ritme, cos-moviment, afinació, audició, oïda, cançons per a infant i principi de notació musical.

Grau Elemental: Consta de sis cursos de 6 a 12 anys. L'últim curs s'anomena Pas de Grau ja que et prepara per a un examen que es pot cursar a qualsevol conservatori de Catalunya per accedir al Grau Professional. En el Grau Elemental, l'alumnat adquireix coneixements sobre tots els aspectes que envolten el fet musical: lectura, afinació, ritme, oïda, audició i teoria així com també la pràctica instrumental individual i en grup.

Grau Professional: Consta de sis cursos, tot i que és recomanable cursar els dos últims en algun conservatori. De 12 a 18 anys. En el grau professional, l'alumnat adquireix una major solidesa en tots els àmbits musicals: instrument, llenguatge musical, harmonia .. amb el temari de curs regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

No reglat

Els ensenyaments no reglats estan dirigits a l'alumnat que hagi finalitzat el Grau Elemental i no vulgui continuar amb el Professional, o bé per a alumnes que volen seguir un ritme d'aprenentatge individualitzat i particular. En els ensenyaments no reglats s'inclou l'aula de modern de l'Escola de Música que permet acollir un ventall més ampli d'alumnat.

Contacte

Escola de Música (carrer de Sant Sebastià, 6)

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Tel. 972 16 51 20