Escola de Música

L'Escola de Música municipal de Maçanet de la Selva ofereix ensenyament musical a partir dels 3 anys, regal i no reglat. 

Inicial: És la primera presa de contacte de l'alumnat amb la música. Consta de dos cursos i les classes es realitzen al migdia en el mateix centre de primària (CEIP Sant Jordi). Es destina a l'alumnat de 4 a 6 anys.Es treballen elements de ritme, cos-moviment, afinació, audició, oïda, cançons per a infant i principi de notació musical.

Grau Elemental: Consta de sis cursos de 6 a 12 anys. L'últim curs s'anomena Pas de Grau ja que et prepara per a un examen que es pot cursar a qualsevol conservatori de Catalunya per accedir al Grau Professional. En el Grau Elemental, l'alumnat adquireix coneixements sobre tots els aspectes que envolten el fet musical: lectura, afinació, ritme, oïda, audició i teoria així com també la pràctica instrumental individual i en grup.

Grau Professional: Consta de sis cursos, tot i que és recomanable cursar els dos últims en algun conservatori. De 12 a 18 anys. En el grau professional, l'alumnat adquireix una major solidesa en tots els àmbits musicals: instrument, llenguatge musical, harmonia .. amb el temari de curs regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

No reglat

Els ensenyaments no reglats estan dirigits a l'alumnat que hagi finalitzat el Grau Elemental i no vulgui continuar amb el Professional, o bé per a alumnes que volen seguir un ritme d'aprenentatge individualitzat i particular. En els ensenyaments no reglats s'inclou l'aula de modern de l'Escola de Música que permet acollir un ventall més ampli d'alumnat.

Per fer la inscripció als cursos que ofereix l'Escola de Música, cliqueu aquí. 

Contacte

Escola de Música (carrer de Sant Sebastià, 6)

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Tel. 972 16 51 20