S'aprova la relació i valoració de llocs de treball (RLT)

18/06/2021

El Ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selvam en sessió ordinària el dia 7 de juny de 2021, va aprovar la relació de llocs de treball (RLT), les fitxes descriptives i la seva valoració (VLT).

El Ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selvam en sessió ordinària el dia 7 de juny de 2021, va aprovar la relació de llocs de treball (RLT), les fitxes descriptives i la seva valoració (VLT).

Veure la modificació de la RLT 2021: 

ANUNCI_MODIF_RLT20210916.pdf

S'aprova la relació i valoració de llocs de treball (RLT)