S'aprova la relació i valoració de llocs de treball (RLT)

El Ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selvam en sessió ordinària el dia 7 de juny de 2021, va aprovar la relació de llocs de treball (RLT), les fitxes descriptives i la seva valoració (VLT).

S'ha publicat en el tauler d'anuncis la documentació relativa a a aquesta aprovació. 

Anunci publicat al BOP de l'aprovació de la RLT de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva

S'aprova la relació i valoració de llocs de treball (RLT)