S’aprova definitivament el reglament de creació i funcionament de la comissió de nomenclàtor i de procediment per l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi.

31/05/2021

Aquest reglament permetrà posar en funcionament una comissió que serà l’encarregada de posar nom a carrers, espais i equipaments del municipi.

Aquest reglament permetrà posar en funcionament una comissió que serà l’encarregada de posar nom a carrers, espais i equipaments del municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva el 29 de març de 2021 va aprovar inicialment el reglament de creació i funcionament de la comissió de nomenclàtor i del procediment per l’assignació de denominacions de vies, espais i equipament del municipi.

El nomenclàtor és el conjunt de noms d’una població que constitueixen una riques patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori, i per tant, forma part de la història del municipi. Les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d’un personatge, a un esdeveniment...  És per aquest motiu que el topònim incorpora una valor afegit de caràcter afectiu a l’espai objecte de denominació, que contribueix a reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de pertinença a la col·lectivitat.

La toponímia de Maçanet és un patrimoni col·lectiu de totes i totes que a més de ser un element d’informació sobre la història dels llocs i que anomena és l’element identificador bàsica del territori i serveis per acotar-lo i definir-lo. Per tant, cal sotmetre l’assignació de noms a unes regles sistemàtiques, ordenades i clarament establertes.

Amb aquesta voluntat d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a terme correctament la competència de l’Ajuntament en ordre de l’establiment de la denominació dels vials, espais i equipaments públics, no tant sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, es crea la Comissió del Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament.

En formen part l’alcalde/ssa, el secretari/a de l’Ajuntament, el regidor/a de cultura, el regidor/a d’urbanisme, un representat de cada grup polític amb representació en el Ple Municipal, el responsable de l’arxiu municipal, el responsable de l’àrea d’urbanisme i persones, màxim 3, amb coneixement tècnica i reconeguda vàlua en matèries que tinguin relació amb el nomenclàtor; historiografia, coneixement del territori...

 

 

S’aprova definitivament el reglament de creació i funcionament de la comissió de nomenclàtor i de procediment per l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi.