Pròrroga de llicència d'obres

Empleneu la sol·licitud

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs

Qui el pot demanar

La persona titular de la llicència d'obres

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l'any en què es pot demanar

Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres

Preu

Taxa segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

No cal aportar documentació

Termini de resolució

1 mes per a les obres menors

2 mesos per a les obres major