Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de les jornades esportives del motor

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 1.302,51 euros per dur a terme les jornades esportives del motor (suprograma A2) (Exp núm. 2022/3560).

 
Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de les jornades esportives del motor