Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de l’activitat fisicoesportiva

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 21 de juny de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 3.860 euros per dur a terme el programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva (suprograma A1) (Exp núm. 2022/3061).

 
Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de l’activitat fisicoesportiva