Presentació de la Guia de Participació i Comunitat

02/07/2021

Presentació de la Guia de Participació i comunitat el pròxim dimecres 21 de juliol a les 19.15 h al Teatre La Socetat.

Presentació de la Guia de Participació i comunitat el pròxim dimecres 21 de juliol a les 19.15 h al Teatre La Socetat.
 
Aquesta Guia és un llibret amb informacions pràctiques sobre aspectes com els Equipaments i serveis municipals, la Participació, les Entitats, l’Atenció a la ciutadania i a les entitats, el Voluntariat i l’Acollida.
 
L’objectiu de la Guia és fomentar la consciència de Participació ciutadana, donar a conèixer i valor a totes les entitats, fomentar l’associacionisme,... tant per a habitants de Maçanet des de fa anys, com persones recent arribades.
 
És especialment rellevant i important explicar que dins hi trobem la Guia d’entitats del municipi, on hi apareixen 58 entitats (associacions, clubs, col·lectius de persones) que realitzen activitats habituals a Maçanet, en ordre alfabètic per fomentar la igualtat, i que totes elles han participat en l’elaboració de la Guia, donat que han decidit quin nom de l’entitat, foto, logo, text descriptiu i dades de contacte volien publicar.
 
 

Presentació de la Guia de Participació i Comunitat


dimecres
21
de juliol 2021

Teatre La Societat